Krajowe centrum ochrony radiologicznej w ochronie zdrowia

3-4 czerwca 2024 r. – XV Ogólnopolska Konferencja „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2024


Tegoroczna, XV edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2024, organizowana przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2024 r. w formie hybrydowej: na miejscu, w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260 oraz online, na platformie internetowej.

TEMATYKA KONFERENCJI:

Tegoroczna Konferencja PJOMED 2024 poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym procedur radiologicznych, szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta, przede wszystkim z obszaru radioterapii i radiologii zabiegowej.

PROGRAM KONFERENCJI: tutaj

MATERIAŁY KONFERENCYJNE: tutaj

KONFERENCJA ZOSTAŁA OBJĘTA PATRONATAMI:

MZ Patronat honorowy Ministra Zdrowia
PAA Patronat honorowy Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
Patronat honorowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Patronat honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej
 • Patronat honorowy Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej
 • Patronat honorowy Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • Patronat honorowy Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

UCZESTNICY KONFERENCJI:
Konferencja przeznaczona jest dla:

 • osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie medycznych procedur radiologicznych (lekarzy, fizyków medycznych, inżynierów medycznych, techników elektroradiologii, pielęgniarek);
 • inspektorów ochrony radiologicznej;
 • pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • pracowników laboratoriów wykonujących testy kontroli jakości medycznych urządzeń radiologicznych;
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia;
 • wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami stosowania promieniowania jonizującego w medycynie.

Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 464).Udział w Konferencji umożliwia uzyskanie 5 punktów szkoleniowych w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z art. 33n ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173).Osoby zainteresowane wygłoszeniem doniesienia na Konferencji PJOMED 2024 proszone są o przesłanie – wyłącznie drogą elektroniczną na adres: pjomed2024@nullkcor.gov.pl – proponowanego tematu wraz z podaniem autorów oraz danych kontaktowych, do dnia 26 kwietnia 2024 r. Osoby zgłaszające propozycje zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu tematu do programu Konferencji drogą elektroniczną (e-mail).

REJESTRACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

 • Organizatorem XV Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2024 jest Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2024 r., w formie hybrydowej: na miejscu, w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260 oraz online (na platformie ClickMeeting).
 • Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link u dołu strony).
 • Opłata rejestracyjna wynosi 450,00 PLN za 1 osobę.
 • Opłata rejestracyjna może być wniesiona w sposób tradycyjny (przelew bankowy) – preferowana forma płatności, lub elektronicznie (płatność przez PayU).
 • Studentom i uczniom przysługuje zniżka na opłatę rejestracyjną w wysokości 50%. Opłata rejestracyjna ze zniżką 50% (225,00 PLN) może być wniesiona wyłącznie w sposób tradycyjny (przelew bankowy). W sprawie szczegółów prosimy o kontakt na adres e-mail: pjomed2024@nullkcor.gov.pl.
 • Termin zakończenia rejestracji upływa w dniu 27.05.2024 r. (poniedziałek) o godz. 12:00.
 • Rezygnacji z udziału w Konferencji PJOMED 2024 można dokonać wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnację można przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pjomed2024@nullkcor.gov.pl. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane osoby rezygnującej oraz numer konta bankowego do zwrotu wniesionej opłaty rejestracyjnej.
  UWAGA: W przypadku otrzymania informacji o rezygnacji z udziału w Konferencji po godz. 12:00 w dniu 27.05.2024 r. (poniedziałek) opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona.

  UWAGA: Dokończenie procesu rejestracji na Konferencję (po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego) w każdym przypadku wymaga wciśnięcia przycisku „Kup bilet”/„Opłać”. Należy to zrobić także wtedy, gdy płatność za udział w Konferencji będzie realizowana w inny sposób niż przez PayU, np. tradycyjnym przelewem bankowym.

Metody płatności:

 • Płatność przez PayU:
  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wciska się przycisk „Kup bilet”/„Opłać” i postępuje zgodnie z dalszymi komunikatami – rozwija się okno wyboru dostępnych form płatności elektronicznej (PayU nie pobiera od płacących żadnych prowizji).
 • Płatność w inny sposób, np. tradycyjny przelew bankowy:
  Tradycyjny przelew bankowy można wykonać w późniejszym czasie wtedy, gdy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wciśnie się przycisk „Kup bilet”/„Opłać”, a następnie zamknie się stronę internetową formularza bez dalszego procedowania płatności. Wypełnione w formularzu dane zostaną automatycznie zapisane w systemie obsługującym Konferencję. Po dokonaniu płatności na konto bankowe nr: 54 1010 1371 0015 1522 3100 0000 w terminie do 24 maja 2024 r. konto uczestnika zostanie aktywowane, o czym zostanie on poinformowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji. W tytule przelewu prosimy podać nazwisko i imię osoby lub osób, których dotyczy opłata oraz dopisek: „Opłata rejestracyjna PJOMED 2024”.

Udział stacjonarny/online:Uczestnicy Konferencji deklarują wybór swojego udziału – stacjonarnie lub online – w momencie rejestracji, zaznaczając stosowne pole w Formularzu zgłoszeniowym (pole obowiązkowe).

Formularz zgłoszeniowy: rejestracja zakończona


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
dostępna tutaj
INFORMACJI WS. KONFERENCJI UDZIELA:
Dział Oświaty i Wydawnictw Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia ul. Smugowa 6, 91- 433 Łódź
tel.: 42 2032910 fax: 42 6550489 e-mail: pjomed2024@nullkcor.gov.pl

Top