Krajowe centrum ochrony radiologicznej w ochronie zdrowia


Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173) określa m.in. szczególne zasady ochrony osób przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych. Szczegółowe uregulowania zostały zamieszczone w przepisach wykonawczych do ustawy.Najważniejsze zmiany:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1593)
pobierz


Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe
(Dz. U. 2014 r., poz. 1162)
pobierz


Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 132, poz. 766)
pobierz


Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe
(Dz.U. 2008 r., Nr 93, poz. 583)
pobierz


Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe
(Dz. U. 2006 r., Nr 52, poz. 378)
pobierz


Top