Krajowe centrum ochrony radiologicznej w ochronie zdrowia

29-30 maja 2023 r. – XIV Ogólnopolska Konferencja „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2023

Tegoroczna, XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2023, organizowana przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, odbędzie się w dniach 29-30 maja 2023 r. w formie hybrydowej: na miejscu, w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260 oraz online, na platformie internetowej.

TEMATYKA KONFERENCJI:

Tegoroczna Konferencja PJOMED 2023 obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:

  • procedury terapeutyczne z użyciem promieniowania jonizującego wykonywane w ramach radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii
  • narażenie medyczne
  • audyty kliniczne
  • ekspozycje niezamierzone i narażenie przypadkowe
  • nowości w „Wytycznych dla lekarzy kierujących na badania obrazowe”
  • narzędzia do wspomagania decyzji klinicznych
  • realizacja projektu IAEA POL9027: „Kultura bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego oraz doskonalenie systemu QA/QC w Pozytronowej Tomografii Emisyjnej w Polsce”
  • kontrola jakości urządzeń radiologicznych

PROGRAM KONFERENCJI: tutaj

MATERIAŁY KONFERENCYJNE: tutaj

KONFERENCJA ZOSTAŁA OBJĘTA PATRONATAMI:

MZ Patronat honorowy Ministra Zdrowia
PAA Patronat honorowy Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
Patronat honorowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Patronat honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

  • Patronat honorowy Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej
  • Patronat honorowy Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

UCZESTNICY KONFERENCJI:

Konferencja przeznaczona jest dla:

•  osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie medycznych procedur radiologicznych (lekarzy, fizyków medycznych, inżynierów medycznych, techników elektroradiologii, pielęgniarek);

•  inspektorów ochrony radiologicznej;

•  pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

•  pracowników laboratoriów wykonujących testy kontroli jakości medycznych urządzeń radiologicznych;

•  osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia;

•  wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami stosowania promieniowania jonizującego w medycynie.

Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
(t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 464).

Udział w Konferencji umożliwia uzyskanie 5 punktów szkoleniowych w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z art. 33n ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane wygłoszeniem doniesienia na Konferencji PJOMED 2023 proszone są o przesłanie – wyłącznie drogą elektroniczną na adres: pjomed2023@nullkcor.gov.pl – proponowanego tematu wraz z podaniem autorów oraz danych kontaktowych, do dnia 27 kwietnia 2023 roku. Osoby zgłaszające propozycje zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu tematu do programu Konferencji drogą elektroniczną (e-mail).


REJESTRACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

•  Organizatorem wydarzenia: XIV Ogólnopolska Konferencja „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2023, które odbędzie się w dniach 29-30 maja 2023 r., w formie hybrydowej: na miejscu, w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260 oraz online (na platformie ClickMeeting), jest Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia – https://www.kcor.gov.pl

•  Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link u dołu strony).

•  Opłata rejestracyjna wynosi 400,00 PLN za 1 osobę.

•  Opłata rejestracyjna może być wniesiona w sposób tradycyjny (przelew bankowy) lub elektronicznie (płatność przez PayU).

•  Studentom i uczniom przysługuje zniżka na opłatę rejestracyjną w wysokości 50%. Opłata rejestracyjna ze zniżką 50% (200,00 PLN) może być wniesiona wyłącznie w sposób tradycyjny (przelew bankowy). W sprawie szczegółów prosimy o kontakt na adres e-mail: pjomed2023@nullkcor.gov.pl .

•  Termin zakończenia rejestracji upływa w dniu 25.05.2023 r. (czwartek) o godz. 12:00.

•  Rezygnacji z udziału w Konferencji PJOMED 2023 można dokonać wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnację można przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pjomed2023@nullkcor.gov.pl . Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane osoby rezygnującej oraz numer konta bankowego do zwrotu wniesionej opłaty rejestracyjnej.
UWAGA: W przypadku otrzymania informacji o rezygnacji z udziału w Konferencji po godz. 12:00 w dniu 25.05.2023 r. (czwartek) opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona.

UWAGA: Dokończenie procesu rejestracji na Konferencję (po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego) w każdym przypadku wymaga wciśnięcia przycisku „Kup bilet”/„Opłać”. Należy to zrobić także wtedy, gdy płatność za udział w Konferencji będzie realizowana w inny sposób niż przez PayU, np. tradycyjnym przelewem bankowym.

Płatność:

•  Płatność przez PayU:
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wciska się przycisk „Kup bilet”/„Opłać” i postępuje zgodnie z dalszymi komunikatami – rozwija się okno wyboru dostępnych form płatności elektronicznej (PayU nie pobiera od płacących żadnych prowizji).

•  Płatność w inny sposób, np. tradycyjny przelew bankowy:
Tradycyjny przelew bankowy można wykonać w późniejszym czasie wtedy, gdy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wciśnie się przycisk „Kup bilet”/„Opłać”, a następnie zamknie się stronę internetową formularza bez dalszego procedowania płatności. Wypełnione w formularzu dane zostaną automatycznie zapisane w systemie obsługującym Konferencję. Po dokonaniu płatności na konto bankowe nr: 54 1010 1371 0015 1522 3100 0000 w terminie do 22 maja 2023 r. konto uczestnika zostanie aktywowane, o czym zostanie on poinformowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji. W tytule przelewu prosimy podać nazwisko i imię osoby lub osób, których dotyczy opłata oraz dopisek: „Opłata rejestracyjna PJOMED 2023”.

Udział stacjonarny:

Osoby zainteresowane stacjonarnym udziałem w Konferencji w Łodzi prosimy o zgłoszenie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym w rubryce „Uwagi dla organizatorów Konferencji”.

Formularz zgłoszeniowy: rejestracja zakończona

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: dostępna tutaj

INFORMACJI WS. KONFERENCJI UDZIELA:

Dział Oświaty i Wydawnictw Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia ul. Smugowa 6, 91- 433 Łódź
tel.: 42 2032910 fax: 42 6550489 e-mail: pjomed2023@nullkcor.gov.pl

Top